Wij zijn gek op no­vem­ber en de­cem­ber om hun fel­ge­kleur­de bes­sen

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

We be­vin­den ons weer op de drem­pel tus­sen twee sei­zoe­nen. We klam­pen ons nog vast aan het laat­ste rest­je herfst, maar we staan ei­gen­lijk al op de glad­de hel­ling rich­ting mid­win­ter. De kin­de­ren gaan nog naar school, maar de feest­da­gen zijn al zo dicht­bij dat we een lich­te hui­ve­ring van op­win­ding (of on­rust) voe­len. Het is kalm in de tuin, toch valt er nog ge­noeg te ge­nie­ten. Trek een dik­ke trui aan en laat je wan­gen gloei­en in de win­ter­zon. Ruim de herfst­bla­de­ren op en con­tro­leer op on­kruid.

STER VAN DE MAAND Cal­li­car­pa­bo­di­ni­e­ri­gi­ral­dii ‘Pro­fu­si­on’

De eer­ste keer dat je een schoon­vrucht (Cal­li­car pa) z iet ver­geet je nooit. De­ze bij­zon­de­re bes­sen, die stra len in de win­ter­zon, zor­gen er­voor dat je even stil blijft staa n. Doe dat niet te plot­se­ling wan­neer je bij­voor­beeld door een park aan het wan­de­len bent. Voor je het weet botst er een kin­der­wa­gen te­gen je hie­len, voort­ge­duwd door een licht ge­ïr­ri­teer­de, jon­ge moe­der. Maar het is je beur­se achil­les­pees al­lesz ins waard — het is na­me­lijk lief­de op het eer­ste ge - zicht. Voor de schoon­vrucht ui­ter­aard. Neem de Cal­li­car pa dus op i n je (nieu­we) tuin­ont­werp, want er zijn wei­nig an­de­re plan­ten die een win­ter­bor­der zo op­vro­lij­ken met hun prach­ti­ge kleur.

Ver­zor­ging Geef de­ze win­ter­har­de struik een pro­mi­nen­te plek in zon of half­scha­duw, in vrucht­ba­re, goed drai­ne­ren­de grond. Snoei hem be­gin voor­jaar als hij te groot wordt.

Hoog­te x Breed­te 3 x 2,5 m

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.