Hoe kan ik to­ma­ten­ziek­te voor­ko­men?

Gardener's World (Netherlands) - - Vraag & Antwoord -

AWan­neer je to­ma­ten de­ze schim­mel­ziek­te te pak­ken heb­ben is het ei­gen­lijk al te laat. Je kunt pro­be­ren om zo­veel mo­ge­lijk van de plant weg te ha­len, maar Phy­to­pht­ho­ra ver­me­nig vul­digt zich door mid­del van spo­ren in de lucht of op­spat­tend re­gen­wa­ter. De spo­ren blij­ven ook erg lang in de bo­dem aan­we­zig, soms zelfs lan­ger dan drie jaar. De bes­te tip die we je kun­nen ge­ven is om de nieu­we plan­ten op een an­de­re plek on­der een af­dak­je te zet­ten. Daar­naast is het ver­stan­dig om een ras te kie­zen met een ho­ge weer­stand te­gen de ziek­te. Dit zijn bij­voor­beeld 'Moun­tain Ma­gic' of 'Crim­son Crush'.

Met je snoei­schaar voor­kom je han­gen­de hor­ten­sia’s.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.