Hoe kom ik van de pad­den­stoe­len in mijn gras af?

Gardener's World (Netherlands) - - Vraag & Antwoord -

AEen pad­den­stoel is het vrucht­li­chaam van een schim­mel of zwam. Het is ei­gen­lijk maar een klein deel van de schim­mel, waar­van het groot­ste deel zich on­der de grond be­vindt in de vorm van schim­mel­dra­den. Het is erg las­tig om van de pad­den­stoe­len af te ko­men. Bij­na on­mo­ge­lijk zelfs. Waar­om laat je er niet eens een ex­pert naar kij­ken? Mis­schien zijn ze wel eet­baar. Eet ech­ter nooit pad­den­stoe­len die je niet kent. Som­mi­ge eet­ba­re soor­ten zijn on­ge­kookt nog steeds gif­tig, dus de pad­den­stoe­len die­nen al­tijd goed ge­kookt te wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.