Dit ge­was vormt lang­zaam een heg in mijn tuin. Wat is het voor plant?

Gardener's World (Netherlands) - - Vraag & Antwoord -

ADit is zo te zien een sla­gers­be­zem. Dit plant­je be­hoort tot de le­lie­fa­mi­lie. Het is een klei­ne, ste­ke­li­ge, groen­blij­ven­de struik. Het is een nut­ti­ge plant en wordt re­gel­ma­tig ge­bruikt voor ge­nees­kun­di­ge doel­ein­den. Hij vindt het fijn in de scha­duw en ge­dijt goed op ver­schil­len­de bo­demom­stan­dig­he­den.

Herfst­pad­den­stoe­len zijn een on­der­deel van het na­tuur­lijk eco­sys­teem in je tuin. De sla­gers­be­zem krijgt ro­de, glan­zen­de bes­sen in de len­te en de zo­mer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.