Hoe kan ik rat­ten uit mijn tuin we­ren?

Gardener's World (Netherlands) - - Vraag & Antwoord -

AHet lijkt er­op dat je een wild­vrien­de­lij­ke tuin hebt. Mooi zo! Waar­schijn­lijk geef je ook de vo­gel­tjes bui­ten re­gel­ma­tig te eten. Hier moet je dus mee op­pas­sen. De za­den, no­ten en gra­nen die uit de voe­der­si­lo of het voer­bak­je val­len ko­men op de grond te­recht. De­ze za­den trek­ken de (on­ge­wens­te) knaag­die­ren aan.

Om te voor­ko­men dat de rat­ten zich in je com­post­bak gaan nes­te­len, voor­zie je de bak van kip­pen­gaas. Doe dit in meer­de­re la­gen, tot de gaat­jes klein ge­noeg zijn. Rat­ten kun­nen vaak nog door een laag gaas heen bij­ten.

Plaats een kom of bak on­der de voe­der­si­lo van de vo­gels. Zo­dat er min­der voedsel te ha­len is voor de rat­ten. Je kunt ook een spe­ci­a­le be­scherm­kooi aan­schaf­fen zo­dat de rat­ten niet bij de voe­der­si­lo kun­nen ko­men. Die kun je ook zelf ma­ken door bij­voor­beeld een vo­gel­kooi om de voe­der­si­lo te han­gen.

Open de peul als je de bo­nenkunt voe­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.