Waar­om is mijn blau­we­re­gen dood­ge­gaan?

Gardener's World (Netherlands) - - Vraag & Antwoord -

AHet lijkt er op dat er t wee din­gen ge­beurd zijn. Je plant is dood­ge­gaan en er is een on­ge­wens­te uit­lo­per gaan groei­en. Om­dat het bo­ven­ste ge­deel­te van de plant was verz wakt, kon de uit­lo­per ver­der groei­en. Waar­schijn­lijk is de moe­der­plant dood­ge­gaan aan een bac­te­ri­ë­le rot of een schim­mel­in­fec­tie. Wis­te­ria is na­me­lijk ge­voe­lig voor schim­mel­ziek­tes. De uit­lo­per zal blij­ven groei­en, maar wordt waar­schijn­lijk nooit zo mooi als de plant die je bent k wijt ge­raakt. De bloe­men, als hij über­haupt gaat bloei­en, wor­den veel klei­ner en heb­ben vrij­wel ze­ker een min­der ge­wil­de kleur.

Je doet er ver­stan­dig aan om de res­ten van je plant, de uit­lo - per en de wor­tels vol­le­dig weg te ha­len. Graaf de grond weg en ver vang het met ver­se pot grond. Plant geen an­de­re Wis­te­ria meer, maar zet er eens een een­ja­ri­ge plant neer. Denk bij­voor­beeld aan een rui­ge rud­bec­kia of een blau­we win­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.