Kan ik mijn aan­ge­tas­te Ja­pan­se es­doorn op de­zelf­de plek ver­van­gen door de­zelf­de soort?

Gardener's World (Netherlands) - - Vraag & Antwoord -

AWan­neer een boom door ou­der­dom of om een an­de­re re­den dood­gaat, is het ver­stan­dig om zijn ver van­ger op een an­de­re plek neer te zet ten. Op de plek waar de oor­spron­ke­lij­ke boom heeft ge­staan kun je wel een ge­heel an­de­re boom- of plan­tens­oor t k wijt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.