AL­LES BE­HAL­VE LI­GUS­TER

Gardener's World (Netherlands) - - Inspiratie -

Voor veel men­sen zijn heg­gen of ha­gen lou­ter erf­af­schei­din­gen die snoei­werk op­le­ve­ren, ter­wijl ze veel meer kun­nen zijn. Na­tuur­lijk zor­gen ze al­le­maal voor pri­va­cy, af­schei­ding en be­schut­ting. Maar ze cre­ë­ren ook struc­tuur, ver­de­len een tuin in ver­schil­len­de zo­nes, om­ran­den bor­ders en pa­den, en bie­den een on­der­ko­men aan fau­na.

Een goed ge­ko­zen heg of haag is een in­te­graal deel van de be­plan­ting, die een tuin het he­le jaar ver­fraait. Wat heb je lie­ver in jouw tuin: een saaie, brui­ne schut­ting of een le­ven­de, groe­ne muur?

Het ge­heim ligt ui­ter­aard in de keu­ze van de juis­te haagplanten voor jouw stuk­je grond. En de­ze keu­ze reikt veel ver­der dan de prak­ti­sche li­gus­ter en de ge­ijk­te co­ni­feer. Hier zijn tien van de bes­te haagplanten om aan spe­ci eke ei­sen en ver­schil­len­de groei­om­stan­dig­he­den te vol­doen.

An­dy McIn­doe is al­ge­meen di­rec­teur van Hil­liers Nur­se­ries and Gar­den Cen­tres en au­teur van

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.