10 won­de­re win­ter­wen­ken

Gardener's World (Netherlands) - - Advertentie -

Nu de tem­pe­ra­tu­ren da­len en de herfst­kleu­ren ver­va­gen, gee des­kun­di­ge tips voor een aan­trek­ke­lij­ke win­ter­tuin.

Met een beet­je fan­ta­sie en cre­a­ti­vi­teit is het niet moei­lijk om jouw tuin ook ‘s win­ters een boei­en­de aan­blik te ge­ven. Voor het groot­ste e ect kun je het bes­te fo­cus­sen op een paar be­lang­rij­ke plek­ken, die je el­ke dag ziet. Denk hier­bij aan per­ken en pot­ten dicht bij het huis of aan de­len van de tuin die van­uit het huis goed zicht­baar zijn. Ver­geet de voor­tuin niet, want daar loop je el­ke dag door­heen.

Op de­ze pa­gi­na’s vind je idee­ën die je ze­ker zul­len in­spi­re­ren. Bo­ven­dien kos­ten ze stuk voor stuk wei­nig tijd en moei­te, en som­mi­ge bie­den je een groots e ect voor wei­nig geld. Dus of je nu naar bui­ten stapt of door je raam naar bui­ten kijkt, ver­wel­kom de win­ter met open ar­men en ge­niet elk mo­ment van je tuin.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.