Strui­ken in pot­ten

Gardener's World (Netherlands) - - Inspiratie -

Zijn je bor­ders te klein voor strui­ken? Zet ze dan in een pot en je hebt er ja­ren lang ple­zier van. Volg ge­woon onze een­vou­di­ge hand­lei­ding.

Als je geen zin hebt om jouw pot­ten elk voor- en na­jaar op­nieuw te be­plan­ten, zet er dan strui­ken in. Dan is de pot­ten na­me­lijk een veel lan­ger le­ven be­scho­ren. Er zijn veel soor­ten strui­ken waar­mee je jouw tuin over lan­ge­re pe­ri­o­den aan­trek­ke­lijk maakt en van struc­tuur voor­ziet. Je kunt er zelfs in een klei­ne tuin van ge­nie­ten. De sleu­tel tot suc­ces ligt in een goe­de ba­sis­be­plan­ting, ge­volgd door tij­di­ge ver­zor­ging en on­der­houd. Het is niet moei­lijk; volg ge­woon onze hand­lei­ding om van pot­ten een per­ma­nen­te ver­blijf­plaats van ge­zon­de, mooie strui­ken te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.