Kies maar uit

Gardener's World (Netherlands) - - Inspiratie -

Het sca­la aan strui­ken die ge­schikt zijn voor een pot biedt voor elk wat wils. Kies jouw fa­vo­riet uit onze top vijf-kan­di­da­ten.

Of je nu op zoek bent naar mooie bloe­men, op­val­len­de bla­de­ren of ver­fraai­ing van een win­ter­tuin, je vindt ge­ga­ran­deerd pre­cies de goe­de struik. In het al­ge­meen ver­zorg je al­le strui­ken in pot­ten op de­zelf­de ma­nier (zie pa­gi­na 92), maar je krijgt

All­round kam­pi­oen

Vi­bur­num is een klas­sie­ke tuin­struik, die het ook heel goed doet in een pot. De glan­zen­de, groen­blij­ven­de bla­de­ren van de­ze Vi­bur­num­ti­nus ‘Spring Bou­quet’ (1, 5 bij 1, 5 cm) zien er het he­le jaar mooi uit. Na de de­li­ca­te, ro­ze bloem­knop­pen en wit­te bloe­men ver­schij­nen don­ke­re, glim­men­de bes­sen, waar­door de plant ook ‘s win­ters het aan­zien waard is. Een ter­ra­cot­ta pot en grind-mulch ge­ven het ge­heel een in­ge­to­gen uit­stra­ling , die in de mees­te tui­nen past. de bes­te re­sul­ta­ten wan­neer je onze spe­ci­fie­ke ad­vie­zen voor de struik van jouw keu­ze volgt. Ge­bruik de ge­le­gen­heid ook om cre­a­tief te zijn; cre­ëer je ei­gen stijl door ver­schil­len­de strui­ken, pot­ten en mulch-soor­ten te com­bi­ne­ren.

Blije bes­sen

De­ze vro­lij­ke, on­der­houds­ar­me struik zorgt voor warm­te en kleur op de koud­ste win­ter­stoep. De Skim­mi­a­ree­ve­si­a­na is vorst­be­sten­dig en raakt een fees­te­lij­ke snaar met zijn op­val­len­de, vuur­ro­de bes­sen en glan­zen­de, groen­blij­ven­de bla­de­ren. Hij is het he­le jaar door mooi. In het voor­jaar is de struik be­zaaid met geu­ri­ge, room­wit­te bloe­men.

Hij groeit uit tot een af­ge­ron­de koe­pel met een door­snee van zo’n 90 cm. De hou­ten plan­ten­bak (be­kleed met plas­tic) en de mulch van den­nen­ap­pels ver­ho­gen de rus­tie­ke uit­stra­ling. Geef hem van de len­te tot het na­jaar maan­de­lijks een uni­ver­se­le vloei­ba­re mest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.