‘To plant a gar­den is to be­lie­ve in to­mor­row’

Gardener's World (Netherlands) - - Inspiratie -

‘To plant a gar­den is to be­lie­ve in to­mor­row’, ooit uit­ge­spro­ken door Aud­rey Hep­burn, zou de lijf­spreuk van He­a­ling Gar­dens kun­nen zijn. Wat zou het mooi zijn als het pro­ject van pro­fes­sor Kamp­man al­leen maar de eer­ste fa­se is in een groot­ser ini­ti­a­tief, en de toe­komst lijkt er goed uit te zien. Het ‘Toon Her­mans Huis Ede’ is er voor men­sen met kan­ker, hun ge­zins­le­den en ver­zor­gers. Zij heb­ben in sa­men­wer­king met He­a­ling Gar­dens en de WUR uit­voe­ring ge­ge­ven aan het pro­ject. We­ke­lijks wordt er sa­men met lot­ge­no­ten on­der be­ge­lei­ding van ge­school­de vrij­wil­li­gers ge­tui­nierd bij Tui­nen­park De Koe­kelt in Ede, on­der de noe­mer ‘Toon Tuin’. Het blijkt een groot suc­ces. Er is in­te­res­se in el­kaar, maar het gaat echt niet al­leen over ziek zijn. Er heerst een ont­span­nen saam­ho­rig­heid, en er wor­den on­der­ling tips uit­ge­wis­seld. Ie­mand weet bij­voor­beeld nog een lek­ker re­cept voor een cour­get­te­soep en een an­der ver­telt hoe lek­ker pos­te­lein, dat ook nog eens een bron van ome­ga-3 on­ver­za­dig­de vet­zu­ren is, in de stamp­pot is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.