Ro­de biet oog­sten

Gardener's World (Netherlands) - - De Maand Van Monty -

Wan­neer de kleur door val­lend blad uit onze boom ver­dwijnt, heeft de aar­de nog zijn rij­ke tin­ten in pet­to. Zo­dra de ro­de biet uit de grond komt, is hij nog don­ker­bruin. Hij ver­an­dert in don­ker­rood zo­dra je hem wast. Dit trans­for­ma­tie­pro­ces van een mod­de­ri­ge plant tot een sma­ke­lijk in­gre­di­ënt is al­le­maal on­der­deel van het teel-, kook- en eet­ge­not!

Ik teel jaar­lijks voor twee oog­sten ro­de biet, een­maal in het voor­jaar voor zo­mer­con­sump­tie en een­maal in ju­li. Die laat­ste teelt blijft de he­le win­ter in de grond. Ik doe de zaad­jes di­rect in de plant­gaat­jes en plant ze ver­der uit wan­neer de plant­jes zo’n 7,5 cm zijn en een goed wor­tel­sys­teem heb­ben. De herfst­teelt groeit erg snel in de war­me la­te zo­mer­grond en is oogst­rijp in ok­to­ber. Als som­mi­ge wor­tels er­uit zien als hout­ach­ti­ge on­oog­lij­ke hom­pen en niet ge­schikt zijn om te ko­ken, kun je er nog sap van ma­ken. Ze ver­dra­gen tot 10 gra­den vorst en be­vat­ten ver­se blad­scheu­ten in het vroe­ge voor­jaar. Dit jon­ge blad is ide­aal voor door de sa­la­de, in een jaar­ge­tij­de waar­in er ver­der wei­nig vers uit de tuin komt.

Ro­de biet is win­ter­hard, dus het kan de he­le win­ter door wor­den ge­oogst voor­dat het in­zaai­en weer be­gint in het vroe­ge voor­jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.