CHECKLIST

Gardener's World (Netherlands) - - De Maand Van Monty -

Maak blad­com­post van ge­val­len herfst­bla­de­ren om in te zet­ten als bo­dem­ver­be­te­raar of om door pot­grond te men­gen.

Blijf win­ter­stek­ken ne­men.

Con­tro­leer bo­men en hees­ters op ge­bro­ken tak­ken en snoei met glad­de, scher­pe sne­den.

Mo­ni­tor de tem­pe­ra­tuur in je kas met een ther­mo­me­ter.

Hel­le­borus en Ge­niet van sa­ra­co­coc­ca’s zoet­geu­ren­de bloe­men van de­cem­ber tot maart. Be­waar zaad­jes tot je ze gaat plan­ten, maar let wel op de ui­ter­stege­bruiks­da­tum.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.