Voor­kom wind­worp

Gardener's World (Netherlands) - - Bloemen -

Ster­ke wind­vla­gen kun­nen zo hef tig trek­ken aan de t ak­ken van pal in de wind st aan­de bo­men en strui­ken, dat on­der­gronds de wor tels er­door in be­we­ging ko­men. De wor tels kun­nen zelfs los­ko­men of af scheu­ren. In het ge­val van bo­men soms met wind­worp als ge­volg: het om­waai­en van de boom met wor tel en al. Maar zelfs klei­ne scha­des door om zich heen slaan­de t ak­ken en het uit­dro­gen van sla­pen­de bloem­knop­pen kun­nen veel ver­pes­ten. Dun jon­ge bo­men en hees­ters wat uit, zo­dat de wind er mak­ke­lij­ker door­heen waait. Stamp de grond rond de ver­stoor­de wor tels wat aan.

Als de jon­ge boom of hees­ter in de wind­rich­ting ge­bo­gen is ge­raakt, kun je de­ze vast zet ten met boom­pa­len. Niet met­een de struik of jon­ge boom naar de paal toe­trek­ken. Neem daar een paar we­ken de tijd voor en doe het st ap­je voor st ap­je.

Al­le bla­de­ren met blad­vlek­ken­ziek­te moe­ten wor­den ver­wij­derd en ver­nie­tigd.Voor­kom wind­worp door de grond rond plan­ten goed aan te stam­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.