ADAMS TOP 5 KNOFLOOKSOORTEN

Gardener's World (Netherlands) - - De Basis -

Kies een zon­ni­ge en wa­ter­door­la­ten­de plek met het liefst een lich­te grond­soort. Voeg vol­doen­de ou­de mest toe, want knof­look houdt niet van ver­se com­post. Maak met de zij­kant van je trof­fel een geul­tje van

2,5 cm diep. Breek de bol open en plant de te­nen in een rij, 10 cm uit el­kaar. De rij­en moe­ten zo’n 30 cm uit el­kaar lig­gen. Wan­neer je gro­te bol­len hebt ge­plant, kun je de ruim­te gro­ter ma­ken, zo­dat je knof­look ge­noeg ruim­te heeft om te groei­en. Che­snok Wight, een hard­neck met een goe­de, ster­ke smaak. Oli­fan­ten­knof­look, gro­te bol­len, mild en zoet.

Mi­ku­lov, een paar­se hard­neck, be­hoor­lijk scherp.

Proven­ce Wight, soft­neck met gro­te, zoe­te bol­len.

Red Du­ke, hard­neck, wit met een ster­ke en pit­ti­ge smaak. Plant de knof­look­te­nen met de punt om­hoog en stop ze net on­der de grond. Wan­neer je ze te on­diep poot, zul­len vo­gels ze er­uit pik­ken. In dat ge­val moet je ze een stuk­je die­per te­rug­du­wen. Maak een eti­ket waar­op de naam van de knof­look­soort staat. Je kunt dan la­ter na­gaan wel­ke soort je het lek­kerst vindt. Zet er ook de plant­da­tum bij, dan weet je hoe lang het ge­duurd heeft voor­dat de knof­look vol­groeid is.

Knof­look plan­ten

Knof­look moet je nu plan­ten. Kies ste­vi­ge bol­len die niet spon­zig aan­voe­len en geen schim­mel be­vat­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.