Stok­ken uit­zoe­ken en schoon­ma­ken

Gardener's World (Netherlands) - - Fruit & Groente -

Stok­ken voor het on­der­steu­nen van plan­ten kun je een jaar of twee lan­ger ge­brui­ken als je ze schoon houdt. Als er voch­ti­ge grond op blijft zit­ten, gaan ze uit­ein­de­lijk rot­ten. Bo­ven­dien kan er tij­dens de win­ter on­ge­dier­te in gaan zit­ten.

Haal de bes­te stok­ken er­uit en doe de rest weg. Maak ze schoon en droog, en leg ze op een dro­ge plek voor vol­gend jaar. Bind stok­ken van ge­lij­ke leng­te aan el­kaar, zo­dat je vol­gend jaar niets meer hoeft te sor­te­ren.

Met een bor­stel en sop­je ver­wij­der je hard­nek­ki­ge grond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.