Dah­lia’s over­win­te­ren

Gardener's World (Netherlands) - - Alans Tuintaak Van De Maand -

Wan­neer er een mil­de win­ter aan zit te ko­men, la­ten veel tuin­lie heb­bers hun dah­li­a­k­nol­len in de grond zit­ten in plaats van ze op een vorst­vrije plek on­der te bren­gen. Dah­lia’s zijn net niet win­ter­hard, maar door onze vrij mil­de win­ters kun­nen ze vaak wel over­le­ven. Als het ech­ter wat kou­der dreigt te wor­den dan voor­gaan­de ja­ren, is het ver­stan­dig om voor­zorgs­maat­re­ge­len te tre fen.

Wan­neer je van plan bent de dah­lia’s in de grond te la­ten zit­ten, moet je ze be­scher­men met een dik­ke laag hout­snip­pers, com­post of mest. Dit iso­leert de knol­len enigs­zins en voor­komt vorst­scha­de. Laat Ko­ning Win­ter het link vrie­zen en zit er vorst in de grond? Dan kun je de knol­len het bes­te op­gra­ven en ze la­ten over­win­te­ren. Je knol­len heb­ben dan meer kans om te over­le­ven. Een an­der voor­deel is dat je ze in de len­te weer snel­ler kunt la­ten groei­en en nieu­we dah­lia’s kunt ma­ken door ze te stek­ken.

De­ze bloe­men ste­len de show en kun je ver­me­nig­vul­di­gen door ze stek­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.