Con­tro­leer boom­bin­ders

Gardener's World (Netherlands) - - Tuintaken -

Nieuw ge­plan­te bo­men moe­ten goed wor­den on­der­steund om er voor te zor­gen dat de wor­tel­bal vast blijft zit ten als het hard waait. Wan­neer de boom groeit, wordt de stam dik­ker. Je moet de steun­st­ok­ken dus elk jaar op­nieuw (en dus iets min­der strak) vast­bin­den. Wan­neer je boom­bin­ders ge­bruikt, is los­ser ma­ken heel ge­mak­ke­lijk. Jon­ge bo­men moet je twee of drie jaar on­der­steu­nen, tot­dat hun wor­tels ste­vig in de grond zit­ten. Een gro­te­re boom moet je een paar jaar ex­tra on­der­steu­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.