Houd je gras­vel­den blad­vrij

Gardener's World (Netherlands) - - Tuintaken -

Bo­men ver­lie­zen hun bla­de­ren ge­du­ren­de de her f st, dus je moet ze re­gel­ma­tig bij el­kaar har­ken. Dit doe je niet al­leen om­dat het er mooi­er uit ziet, het helpt na­me­lijk ook om je ga­zon ge­zond te hou­den. De her fst is met laag licht en re­de­lijk veel vocht ide­aal voor schim­mels. Bla­de­ren die op het gras blij­ven lig­gen, hou­den het gras er­on­der voch­tig en moe­di­gen zo al­ler­lei schim­mel­pro­ble­men aan, die de k wa­li­teit van je gras kun­nen aan­tas­ten. Houd dus een blad­hark of blad­bla­zer bij de hand en zorg er voor dat je ga­zon veel licht en dro­ge lucht krijg t. Snoei dus ook even­tu­e­le plan­ten die over het gras heen groei­en.

Con­tro­leer elk jaar al­le boom­bin­ders of ze niet te strak zit­ten.Voor­kom schim­mel­ziek­tes door ge­val­len bla­de­ren bij el­kaar te har­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.