Groei­gids

Gardener's World (Netherlands) - - Tuintaken -

Aal­bes

ONZE KEU­ZE ‘Jonk­heer van Tests’. Rijpt vlot en groeit snel. Pro­du­ceert flin­ke tros­sen met veel zoe­te bes­sen.

Braam

ONZE KEU­ZE ‘Loch Ness’. Veel gro­te en sma­ke­lij­ke vruch­ten. Mak­ke­lijk te pluk­ken, want de tak­ken heb­ben geen door­nen.

In de­ze pe­ri­o­de heb je een rui­me keu­ze aan fruit en groen­ten om te kwe­ken. DOE

HET

Fram­boos

ONZE KEU­ZE ‘Au­tumn Bliss’. Een po­pu­lai­re en be­trouw­ba­re herfst­va­ri­ë­teit. Pro­du­ceert gro­te bes­sen tot de eer­ste vorst.

Kruis­bes

ONZE KEU­ZE ‘Pax’. Geeft veel bes­sen en heb­ben vrij­wel geen ste­kels. De bes­sen wor­den ro­bijn­rood wan­neer ze rijp zijn.

Zwar­te bes

ONZE KEU­ZE ‘Ben Sa­rek’. Een dwerg­va­ri­ant die pri­ma in een klei­ne tuin past en ge­schikt is om in een pot te zet­ten. Draagt vol­op gro­te bes­sen.

Blad­mos­terd

ONZE KEU­ZE ‘Piz­zo’. Geef je win­ter­sa­la­des een op­pep­per. Jon­ge bla­de­ren heb­ben een mil­de smaak. Voor een pit­ti­ge kick moet je wach­ten tot de bla­de­ren vol­was­sen zijn.

Kers

ONZE KEU­ZE ‘Stel­la’. De­ze kers is zelf­be­stui­vend en is een uit­ste­ken­de keu­ze als je maar wei­nig plek in je tuin hebt. De vruch­ten zijn groot en heer­lijk.

Lo­gan­bes

ONZE KEU­ZE ‘Ly 654’. Een va­ri­ant zon­der door­nen. Pro­du­ceert gro­te, sap­pi­ge vruch­ten en is uit­ste­kend ge­schikt voor een klei­ne tuin.

Peer

ONZE KEU­ZE ‘Beth’. De klei­ne, zoe­te vruch­ten van de­ze peer kun je te­gen het ein­de van de zo­mer pluk­ken.

Ra­bar­ber

ONZE KEU­ZE ‘Vic­to­ria’. Be­trouw­baar met een flin­ke oogst. Dik­ke sten­gels die je twee jaar na het plan­ten kunt oog­sten.

DOE HET

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.