De 4 gou­den wild­pluk­re­gels

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

1 WEET WAAR JE WILT GAAN PLUK­KEN Vraag na wat de re­gels zijn bij de ei­ge­naar of bij de ge­meen­te. Dat is wel zo net­jes en som­mi­ge plek­ken staan het wild­pluk­ken ab­so­luut niet toe. Soms kun je ook op de web­si­te te­recht voor vra­gen over wild­pluk­ken.

2 WEET WAT JE PLUKT

Je wil na­tuur­lijk niet iets in je soep­je dat ach­ter­af slecht ver­teer­baar of zelfs gif­tig blijkt te zijn. Daar­naast zijn som­mi­ge plan­ten wet­te­lijk be­schermd, dus ook die wil je la­ten staan.

3 DENK NA OVER HOE JE PLUKT

Den­der niet als een stoom­wals door het bos op zoek naar de laat­ste pad­den­stoel. Laat zo min mo­ge­lijk spo­ren van je be­zoek ach­ter.

4 LET OP HOE­VEEL JE PLUKT

Heb je iets lek­kers ge­von­den? Pluk niet meer dan een tien­de van wat er staat, zo­dat een plan­ten­soort niet ver­dwijnt en de eek­hoorns, her­ten en an­de­re bos­be­wo­ners ook kun­nen mee­ge­nie­ten van de oogst. Pluk al­léén voor ei­gen ge­bruik.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.