Le­ven­de ste­nen

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

Mis­schien heb je ze wel eens ge­zien in je lo­ka­le tuin­win­kel, maar er niet bij stil­ge­staan. In een gro­te bak met schijn­baar al­leen kie­zel­ste­nen staan soms ook een hand­vol plant­jes. De Lit­hops is een soort vet­plant en komt van na­tu­re voor in Afri­ka, met na­me in Zuid-Afri­ka en Na­mi­bië. Lit­hops be­te­kent let­ter­lijk steen­ach­tig, dus dat ver­klaart waar­om ze ook wel be­kend zijn on­der de naam le­ven­de steen­tjes. Ei­gen­lijk zie je van de plant al­leen maar twee bol­vor­mi­ge, sa­men­ge­groei­de bla­de­ren. Daar­tus­sen ver­schijnt de bloem. Er zijn veel ver­schil­len­de soor­ten te koop, in al­ler­lei vor­men, kleu­ren en pa­tro­nen. De plant­jes zijn erg klein en wor­den vaak bij el­kaar in een gro­te pot of schaal ge­zet. Door de gro­te ver­schei­den­heid zijn ze leuk om te ver­za­me­len. In de fo­to zie je ove­ri­gens de Lit­hops ka­ra­smon­t­a­na prach­tig in bloei staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.