Te doem in No­vem­ber/de­cem­ber

Win­ter­pa­leis Het Loo

Gardener's World (Netherlands) - - Inhoud -

15 de­cem­ber 2018 t/m 6 ja­nu­a­ri 2019

Van­af 15 de­cem­ber wordt Pa­leis Het Loo om­ge­to­verd tot ‘Win­ter­pa­leis Het Loo’. Het Stal­len­plein komt dan vol kerst­bo­men en licht­jes te staan en heeft zelfs een ijs­baan. In de Aan­pan­s­plaats vind je een fees­te­lij­ke ge­dek­te ta­fel, waar je in­spi­ra­tie op kunt doen voor je ei­gen kerst­di­ner. Je vindt hier on­der an­de­re im­men­se pas­tei­en, kun­stig ge­vou­wen ser vet­ten, sui­ker wer­ken, ko­nink­lij­ke des­serts, bloem­schik­kin­gen, me­nu­kaar­ten en ser vie­zen. In de proe­ve­rij kun je ver­schil­len­de drank­jes en hap­jes vol­gens his­to­risch re­cept uit­pro­be­ren. Daar­naast zijn er meer­de­re work­shops te vol­gen, zo­als het ma­ken van kerst­de­co­ra­ties en het vou­wen van ser vet­ten. Het Win­ter­pa­leis is dins­dag t /m zon­dag en op feest­da­gen (be­hal­ve nieuw­jaars­dag) ge­o­pend van 10:00 tot 17:00. www.pa­leis­het­loo.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.