Gardener's World (Netherlands)

In de tuin van ... Inge Sl h uber

-

uit Amsterdam

In de Tuinen van West tussen Amsterdam en Halfweg ligt de inspiratie­tuin van organisch tuinontwer­per Inge Slothouber. Als kind bezat ze al een buitengewo­ne interesse en liefde voor alles wat leeft, groeit en bloeit. Daarnaast schildert ze met planten.

Inge wil mensen graag inspireren om ook fan van de natuur te worden. De inspiratie­tuin is aangelegd volgens een concept waarbij natuurlijk­e systemen worden nagebootst zodat een natuurgebi­edje ontstaat dat barst van het leven. De tuin is beplant met ecologisch aantrekkel­ijk groen en is 100% circulair. Snoeisel gaat op de snoeiwal, die een habitat vormt voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Het snoeisel wordt later omgezet in vruchtbare compost. Regenwater wordt opgevangen in de poel en bij hevige regenval afgevoerd via een slootje. De dieren die in de snoeiwal en de poel leven zijn natuurlijk­e vijanden van schadelijk­e insecten die vraat veroorzake­n.

De tuin is aangeplant met een keur aan inheemse planten, maar grote uitheemse grassen en exotische grootbladi­ge planten geven de tuin een surrealist­isch karakter.

Het uiteindeli­jk doel is om mensen te inspireren om zelf groene, zachte en bio-diverse tuinen aan te leggen.

Wil je meer weten, kijk dan op de website hetnatuurt­alent.nl/de-natuurtale­nt-tuin

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands