KOFFIE? KNIJP ME!

Gloss - - Lifestyle -

Pink heeft ie­mand in dienst om in haar te­pels te knij­pen. We be­grij­pen dat je de­ze zin nog een keer moet le­zen. Vol­gens Pink wordt je er be­ter wak­ker van dan een kop ko e en staan haar te­pels mooi­er recht­op. Zoi­ets is nou een­maal be­lang­rijk in som­mi­ge out tjes. Ze­ker als je moet op­tre­den. Wij noe­men zoi­ets per­fec­ti­o­nis­tisch. Die­pe bui­ging.

HOE DOE JIJ DIT?

Wij den­ken dat je dit het bes­te aan je man of min­naar kunt over­la­ten. Hij zal er waar­schijn­lijk geen re­ke­ning voor stu­ren en het is on­ge­twij­feld een ori­gi­ne­le ma­nier om je relatie goed te hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.