GOEDEMORGEN, LIEVERD

Gloss - - Lifestyle -

Mark Wah­l­berg voelt ’s avonds al stress. Om­dat hij de vol­gen­de dag moet op­staan. En re­gel­ma­tig is dat best vroeg. Dus huur­de hij een men­se­lij­ke klok in. Die maar één taak had: goedemorgen, Mark, het is tijd om op te staan.

HOE DOE JIJ DIT?

Per­soon­lijk zou­den wij ge­stresst wor­den van een le­ven­de klok om ons heen die ons de he­le tijd maar zou con­fron­te­ren met hoe laat het is. De wa­ke up ser­vi­ce op je te­le­foon of een ou­der­wet­se wek­ker werkt pri­ma, maar wil je op rond­reis door Ame­ri­ka of Ca­na­da en het toch in Hol­ly­wood sty­le aan­pak­ken? Stuur dan een be­richt­je naar wa­keup­dia­ler en je wordt wak­ker ge­beld door de stem van Step­hen­fry. Heel ge­zel­lig én gra­tis. Blijf je in Ne­der­land? Dan doet wa­keup­call­me het voor je. Net zo mak­ke­lijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.