Most wan­ted

Gloss - - Lifestyle -

En dat is voor ons er fris en frui­tig uit­zien, ook na een avond­je met een glaas­je Char­don­nay en Gin To­nic. De­ze heer­lij­ke crè­me die on­der­deel is van een com­ple­te Tre­at­ment at Ho­me lijn geeft ons net dat beet­je meer, wat we ook echt no­dig heb­ben. Een fris­se look met een he­al­thy glow als­of er niets is ge­beurd….

BEAM CREAM van Soap Re­com­mends, ca. € 32,

www.soaptre­at­mentsto­re.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.