Ver­sla­vings­ge­voe­lig

Gloss - - Lifestyle -

Als 50-plus­sers moe­ten we he­laas ac­cep­te­ren dat on­ze lij­nen en rim­pels niet van­zelf meer weg­gaan. En de zo­mer­zon op on­ze huid doet er ook zijn ui­ter­ste best voor om er wat ex­tra bij te krij­gen. Aan dit se­rum die de­ze te­ke­nen van huid­ver­ou­de­ring helpt te her­stel­len zijn we ver­slaafd!

ti­me in a bott­le 100% in-con­trol van phi­lo­sop­hy, ca. Є 76,88 www.ici­pa­risxl.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.