HET 4 STAP­PEN­PLAN BE­STAAT UIT:

2 stap­pen bin­nen­kant en 2 aan de bui­ten­kant.

Gloss - - Editorial -

BIN­NEN­KANT: • Een on­der­zoek om te be­pa­len voor wel­ke voe­dings­mid­de­len u ge­voe­lig bent. • Een ont­gif­ten­de fa­se ter ver­wij­de­ring van af­val­s­to en (de­tox). BUI­TEN­KANT: • Een aan­tal be­han­de­lin­gen af­han­ke­lijk van de ma­te van acne. • The­ra­peu­ti­sche pro­duc­ten met een me­di­sche pre­ci­sie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.