In­ter­coi ure

Een nieu­we cou­pe door In­ter­coi ure

Gloss - - Inhoud -

In el­ke edi­tie van Gloss geeft een In­ter­coi ure kap­per een ster een nieu­we cou­pe. Wil je meer we­ten over de­ze spe­ci­aal ge­se­lec­teer­de In­ter­coi ure kap­sa­lons? Ga dan naar www.in­ter­coi ure.nl

HEN­NIE: Ik be­won­der Lin­da enorm. Al­les wat ze doet of aan­raakt, wordt goud. Res­pect! Maar, als ik haar op te­le­vi­sie zie, denk ik: ze heeft een leuk ge­zicht, maar haar haar moet an­ders. De­ze cou­pe heb ik voor haar be­dacht, sa­men met een van mijn Mas­ter Sty­lis­ten. Zo past het veel be­ter bij haar ge­zicht en bij haar li­chaam. Zo wil heel Ne­der­land naar je kij­ken. Lin­da, jij bent wel­kom!

Het nieu­we kap­sel voor Lin­da de Mol

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.