Ein­de­lijk ko­men dro­men uit

Mylè­ne kreeg een vol­le haar­dos

Gloss - - Inhoud -

Het zit bij Mylè­ne (33) in de fa­mi­lie. Haar oma had dun haar en haar moe­der en twee zus­sen

heb­ben het ook. Haar moe­der en zij heb­ben het het ergst en ze ver­moedt dat het nog dun­ner is ge­wor­den na de ge­boor­te van haar doch­ter­tje, ruim twee jaar ge­le­den. “Ik pro­beer­de al­tijd de bij­na ka­len­de plek­ken te ver­bloe­men, maar met dat dun­ne haar was dat bij­na niet mo­ge­lijk. Iets wat er niet zit, kun je zelf las­tig cre­ë­ren. Ik heb wel eens ge­dacht aan ex­ten­si­ons, maar dat kon niet met krul­lend haar. Nu met Hairdreams is dat wel mo­ge­lijk. Toen de eer­ste aan­vul­lin­gen er in wer­den ge­zet, had ik de tra­nen in mijn ogen staan. Wat een ver­schil! Ik wist niet dat het zo’n im­pact kon heb­ben op mijn ge­voe­lens, dat het toch zo diep zat. Wauw, wat ben ik blij met mijn vol­le haar­dos!”

Chan­tal van Hairdreams: “Mid­dels smal­le aan­hech­tin­kjes heb ik de haar­aan­vul­lin­gen aan­ge­bracht. Het zijn me­di­um ‘las­jes’ die je bij­na niet ziet in het haar. Ik heb ze aan­ge­bracht met drie ver­schil­len­de kleu­ren; blond, licht­bruin en iets don­ker­der bruin. Het is een unie­ke be­han­de­ling, om­dat we dit met echt haar met na­tuur­lij­ke krul­len heb­ben aan­ge­bracht. Het blijft ge­mid­deld 5 tot 6 maan­den zit­ten en je kan er al­les mee doen. Om het goed te on­der­hou­den, is het ver­stan­dig om de pro­duc­ten van Hairdreams te ge­brui­ken. De­ze ge­krul­de ex­ten­si­ons zijn on­ze ‘spe­ci­als’ en ze mo­gen met recht spe­ci­aal ge­noemd wor­den, want ze zijn van echt na­tuur­lijk ge­kruld men­se­lijk haar en dat is uniek.” ■

“Ein­de­lijk een vol­le bos met krul­len, dat voelt echt ge­wel­dig!”

Hairdreams­spe­ci­a­lis­te Chan­tal brengt vak­kun­dig de na­tuur­lijk ge­krul­de ‘spe­ci­als’ aan in het haar van Mylè­ne.

De vi­sa­gie wordt ver­zorgd door Omy­ra van het cos­me­ti­ca­me­rk Su­per­looks. Su­per­looks heeft beau­ty pla­za’s in Rot­ter­dam en Die­men. www.su­per­look­scos­me­tics.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.