HOE JE KRIJGT WAT JE WILT

Gloss - - Lifestyle -

Wees ego­ïs­tisch. Zeg wat je wilt, wees recht door zee en laat je niet van de wijs bren­gen. Van te veel aar­dig­heid wordt snel mis­bruik ge­maakt, ge­zond ego­ïs­me daar­en­te­gen oogst be­won­de­ring.

2. Ver­de­dig ook ruim­te­lijk je ter­rein. Ver­deel je do­cu­men­ten en klap­pers roy­a­ler op kan­toor. Neem aan ta­fel en op de bank een hou­ding aan als een VIP.

3. Praat met de hoog­ste in rang. Maakt niet uit of het op kan­toor, in de fa­mi­lie of vrien­den­kring is – als je iets wilt be­rei­ken, moet je geen tijd ver­lie­zen met lang­du­ri­ge voor­ge­sprek­ken.

4. Als je wen­sen niet ge­hoord wor­den, volg dan de­ze tac­tiek: her­haal de be­zwa­ren in ei­gen woor­den, her­haal je oor­spron­ke­lij­ke wens, voeg een ar­gu­men­ta­tie toe.

5. Wees be­wust van je kracht en ster­ke kant. No­teer waar­in je je van de an­der on­der­scheidt: spre­ken­de ogen, hu­mor, kalm­te, moed, be­trouw­baar­heid, een mooie gang – ie­der­een draagt een schat in zich, je moet hem al­leen op­gra­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.