Doe de test

Gloss - - Lifestyle -

Welk kos­tuum zou het bes­te bij je pas­sen? Ver­pleeg­ster Ma­ri­lyn Mon­roe Rock­star Cow­boy Ein­stein Je strui­kelt – wat doe je?

Je staat snel weer op! Je checkt of je ge­bles­seerd bent Je pie­kert er uren over na Je vraagt je af waar­om jou dat al­tijd over­komt Je doet als­of er niets aan de hand is Wat mag in je hand­tas nooit ont­bre­ken? Kauw­gum No­ti­tie­blok Mo­bie­le te­le­foon Cos­me­ti­ca Pleis­ter Wat zou je in je le­ven nog wil­len doen? Een we­reld­reis ma­ken Op het to­neel staan Gi­taar le­ren spe­len Een schil­de­rij van je­zelf la­ten ma­ken Nog een keer on­ster­fe­lijk ver­liefd wor­den Welk spel­le­tje vind je het leukst? Me­mo­ry Risk Po­ker Ta­boe Mono­po­ly Je hebt 500 eu­ro ge­von­den. Wat doe je er­mee? Iets moois ko­pen Naar het bu­reau voor ge­von­den voor­wer­pen bren­gen Met vrien­den uit­gaan Op ei­gen re­ke­ning stor­ten Do­ne­ren aan een goed doel Wat voor een rol had je op school? Klas­sen­ver­te­gen­woor­di­ger De clown van de klas Her­rie­schop­per Bui­ten­staan­der De lie­ve­ling Wat eet je het liefst? Pit­ti­ge cur­ry Cho­co­la Brood Kip Drui­ven Wat zeg je heel vaak? Schiet op! Ach laat maar zit­ten! Maakt niets uit! Dat is leuk! Dat is niet zo erg! Welk dier past het best bij je ka­rak­ter? Leeuw Beer Wolf Poes Vos Wat kijk je het liefst op tv? Re­por­ta­ge Ro­man­ti­sche lm Ac­tie lm Co­me­dy Kook­show Wat is je fa­vo­rie­te kleur? Rood Groen Goud Bruin Wit Waar­voor word je het liefst uit­ge­no­digd? Car­na­val Ver­jaar­dag Kerst­mis Hal­lo­ween Ver­lo­ving Wat is voor jou het be­lang­rijkst? Pret Vrij­heid Suc­ces Ge­lij­ke be­han­de­ling Rust Wie zou je als vriend wil­len heb­ben? Goet­he Steven Haw­king Po­ca­hon­tas Bat­man Meryl Streep

Vaak ver­drin­gen we on­ze he­rin­ne­rin­gen aan een vroe­ger le­ven. Maar het kan de moei­te waard zijn om meer over on­ze ziel te we­ten te ko­men. Men neemt aan dat de ba­sis­ele­men­ten van on­ze per­soon­lijk­heid be­hou­den blij­ven. Goed om te we­ten wie we eer­der wa­ren!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.