Mi­chel­le na­mens de­li­lah:

Gloss - - Metamorfose -

“San­dra haar wenk­brau­wen heb ik iets bre­der aan­ge­zet. Voor het mo­del­le­ren van de wenk­brauw maak ik ge­bruik van on­ze Brow­li­ne. Een pot­lood in poe­der vorm. Hier­door kun je zach­te lij­nen cre­ë­ren en het mak­ke­lijk uit­blen­den met het bor­stel­tje aan de ach­ter­kant. Ook kun je het pot­lood ge­brui­ken voor don­ke­re wenk­brau­wen. Je zet dan het poe­der iets meer aan. Om de wenk­brau­wen te xe­ren, maak ik ge­bruik van Brows­ha­pe in de kleur sa­ble. Een po­pu­lair pro­duct om­dat het mak­ke­lijk werkt in de prak­tijk. Door de klei­ne ap­pli­ca­tor kun je heel pre­cies wer­ken. De Brows­ha­pe loopt niet uit, ide­aal!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.