TA­BLE SI­DE TO SI­DE

Gloss - - Health -

2 X 15 HERHALINGEN (15 links en 15 rechts)

Ga lig­gen op je rug. Maak een ta­fel­tje van je be­nen. Duw je knie­ën iets van je af zo­dat er span­ning op je buik­spie­ren ont­staat. Leg je han­den open op de grond tus­sen je bil­len en je schou­ders.

Span je buik­spie­ren aan en trek je na­vel in. Blaas uit en laat je be­nen een stuk­je op­zij zak­ken. Houd je knie­ën bij el­kaar en je knie­ën en voe­ten in één lijn. Adem in en kom te­rug naar start­po­si­tie. Her­haal aan de an­de­re kant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.