DOU­BLE LEG STRETCH

Gloss - - Health -

3 X 10 HERHALINGEN

Ga lig­gen op je rug. Maak een ta­fel­tje van je be­nen. Duw je knie­ën iets van je af zo­dat er span­ning op je buik­spie­ren ont­staat. Vouw je han­den in je nek en laat je el­le­bo­gen naar het pla­fond wij­zen.

Span je buik­spie­ren aan en trek je na­vel in. Blaas uit, kom om­hoog met je bo­ven­li­chaam en strek je be­nen schuin om­hoog. Als je last krijgt van je rug, kun je je be­nen iets ho­ger strek­ken. Adem in en kom te­rug naar start­po­si­tie.

Neem ca. 10 se­con­den rust tus­sen de sets. Werk al­le set­jes af en ga dan pas naar de vol­gen­de oe­fe­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.