Sexy sport­kle­ding

Gloss - - Health -

Wie weet nou be­ter waar een vrouw zich lek­ker in voelt dan een vrouw zelf? Pe­tra van Os (54) ont­wik­kel­de de luxe lijn sport­kle­ding B. Pu­re Sports voor vrou­wen die in stijl aan hun lijf wil­len wer­ken. De fo­cus van de ont­wer­pen ligt op een per­fec­te pas­vorm die je li­chaam al di­rect mooi­er maakt. En zoi­ets werkt na­tuur­lijk ex­tra in­spi­re­rend om nog har­der aan de slag te gaan voor een sterk en soe­pel li­chaam. De top­jes zijn voor­zien van een pad­ding om je bor­sten en de tights vol­gen en vor­men je li­chaam en zijn ge­maakt van po­ly­a­mi­de-ly­cra, een sto e dat Uv-be­scher­ming biedt, ademt, an­ti-bac­te­ri­eel is en heer­lijk aan­voelt. B. Pu­re De­sign is een gloed­nieuw merk dat sinds sep­tem­ber 2017 op de markt is en hun pro­duc­ten zijn ver­krijg­baar via www.bpu­res­ports.com.

Pe­tra va­nos (54)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.