VOOR EEN HEEL BIJ­ZON­DE­RE DA­TE

Gloss - - Health -

De nieuw­ste trend in rei­zen is niet voor ie­der­een weg­ge­legd. Soho Hou­se is al in 1995 op­ge­richt voor cre­a­tie­ve­lin­gen met een dik­ke por­te­mon­nee die over­al ter we­reld in heel ex­clu­sie­ve hui­zen wil­den sla­pen. Nu is Soho Hou­se voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk, als je ten­min­ste wordt toe­ge­la­ten als lid. Daar moet je nog­al ink voor lob­by­en, want twee le­den moe­ten je eerst voor­dra­gen en ver­vol­gens moet je ook nog eens goed­ge­keurd wor­den. Als dat een­maal is ge­beurd en je hebt het lid­maat­schap van € 2000,- be­taald, kan ein­de­lijk het gro­te ge­nie­ten op prach­ti­ge lo­ca­ties be­gin­nen. In­te­res­se? Kijk op www.so­ho­hou­se.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.