Rob Pee­t­oom Heem­ste­de

Gloss - - Health -

Ik ben Hen­nie Smit, cre­a­ti­ve di­rec­tor van Rob Pee­t­oom Heem­ste­de. In 1970 ben ik in het vak be­gon­nen, in 1982 in dienst bij Rob Pee­t­oom en nu ruim 23 jaar ei­ge­naar van de eer­ste fran­chi­se­sa­lon van de Rob Pee­t­oom. “Haar is mijn pas­sie, ik ben Haar.“Sa­men met Vero­ni­que Du­boc en Rob Pee­t­oom ont­stond het idee om de Rob Pee­t­oom Aca­de­my op te rich­ten, om zo de kwa­li­teit in de sa­lons op ni­veau te hou­den en ver­der te ver­be­te­ren. Twee pun­ten die bij ons bo­ven­aan staan zijn: cre­a­ti­vi­teit en het echt luis­te­ren naar de wen­sen van on­ze klan­ten. Hier­bij ge­brui­ken wij on­ze er­va­ring op het ge­bied van haar, kleur, vi­sa­gie, na­gels en in­ge­brows. Wij ge­nie­ten van de bij­zon­de­re mo­men­ten met on­ze klan­ten waar­bij we on­ze pro­fes­si­o­na­li­teit, kwa­li­teit en ex­clu­si­vi­teit bie­den. Om dit voor ie­der­een mo­ge­lijk te ma­ken, han­te­ren wij prijs­dif­fe­ren­ti­a­tie. Hen­nie Smit & het team van Heem­ste­de staan voor u klaar.

HEEM­STE­DE@ROBPEETOOM.NL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.