Am­ster­dam Wijn­fes­ti­val – 29 sep­tem­ber t/m 1 ok­to­ber

Gloss - - Films / Boeken / Evenementen -

Voor ie­der­een die van wijn houdt, wor­den in het week­end van 29 se­poogst­fees­ten tem­ber de van het Noor­de­lijk Halfrond ge­vierd. Ge­niet van de bes­te wij­nen uit Frank­rijk, Ita­lië en Span­je maar ook van de pa­rels uit bij­voor­beeld Slo­ve­nië, Oos­ten­rijk en de Ver­e­nig­de Sta­ten. Met meer dan 250 wij­nen, veel tra­di­ti­o­ne­le ge­rech­ten en leu­ke work­shops biedt het fes­ti­val een unie­ke er­va­ring. Kom naar Am­ster­dam en hef het glas met je vrien­den! www.am­ster­dam­wi­ne­fes­ti­val.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.