DETROIT

Gloss - - Films / Boeken / Evenementen -

Detroit is de nieuw­ste lm van de veel­ge­pre­zen Os­car win­na­res Ka­thryn Bi­ge­low (Ze­ro Dark Thirty, The Hurt Loc­ker). Ge­heel in de stijl van de re­gis­seu­se is Detroit een in­druk­wek­ken­de

lm ge­ba­seerd op wa­re ge­beur­te­nis­sen. De lm speelt zich af tij­dens de door ras­sen­ver­schil­len ge­dre­ven ‘12th Street rel­len’ die de stad Detroit in de zo­mer van 1967 in de ban hiel­den. Tij­dens één van de groot­ste en meest do­de­lij­ke volks­op­stan­den uit de ge­schie­de­nis kwa­men des­tijds 43 men­sen om, 189 raak­ten ge­wond en maar liefst 7200 wer­den ge­ar­res­teerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.