De laat­ste adem – Ma­rij­ke Ver­hoe­ven

Gloss - - Films / Boeken / Evenementen -

Mid­den in het zo­mer­sei­zoen wordt het toe­ris­ti­sche Deen­se ei­land Ken­ning op­ge­schrikt door een gru­we­lij­ke moord. Aan­van­ke­lijk lijkt er geen ver­band te zijn met het klei­ne groep­je vrou­wen dat zich wit­te hek­sen noemt en dat de­ze zo­mer op het ei­land ver­blijft. Maar waar­om droomt Ni­na dan steeds over de­ze vrou­wen? Als er een twee­de ver­dwij­ning plaats­vindt op het rus­tie­ke ei­land, be­sluit Ni­na al­les op al­les te zet­ten om de zaak op te los­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.