Jo­hn Le­gend / Dark­ness And Light tour – 22 sep­tem­ber

Gloss - - Films / Boeken / Evenementen -

In sep­tem­ber komt sin­ger-song­wri­ter Jo­hn le­gend naar de Zig­go Do­me in Am­ster­dam met zijn groot­ste tour ooit, de Dark­ness And Light tour. Voor de soul­lief­heb­bers neemt hij spe­ci­al guest Gal­lant mee waar­door het een avond om nooit te ver­ge­ten be­looft te wor­den. Met een groot as­sor­ti­ment aan num­mers, ge­ba­lan­ceerd met ge­pas­si­o­neer­de pi­a­no-ge­dre­ven se­re­na­des en een prach­ti­ge show laat Jo­hn Le­gend zien hoe ver hij is ge­ko­men in zijn car­ri­è­re. Be­mach­tig snel een tic­ket via www.zig­go­do­me.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.