Ont­span­ning van de ogen

DE­ZE OE­FE­NIN­GEN VER­STER­KEN JE GE­ZICHTS­VER­MO­GEN EN HEL­PEN TE­GEN DRO­GE OF JEUKENDE OGEN!

Gloss - - Health -

ACCOMMODEREN

Be­dek met je lin­ker­hand je lin­ker­oog. Houd je rech­ter­hand op on­ge­veer een hal­ve me­ter af­stand voor je rech­ter­oog, en breng hem lang­zaam dich­ter naar je oog toe. Ga ver­vol­gens weer te­rug naar de be­gin­po­si­tie. Doe dit 3 keer en wis­sel dan van oog.

MAS­SA­GE

Leg je wijs­vin­gers op je wenk­brau­wen en maak licht druk­kend en met de klok mee ron­de be­we­gin­gen. Na on­ge­veer 15 ‘rond­jes’ te heb­ben ge­maakt, ga je te­gen de klok in.

VIN­GER VOL­GEN

Strek je bo­ven­arm uit. Steek nu je wijs­vin­ger naar bo­ven zo­dat hij op oog­hoog­te zit. Maak nu lang­zaam met je arm en hand het cij­fer acht in de lucht. Wan­neer je dit doet, fo­cus je met je ogen op je wijs­vin­ger.

DOORKIJK

Doe je han­den voor je ogen, ter­wijl je je ogen open hebt. Houd je ogen open, en spreid je vin­gers waar­door je door je vin­gers heen kunt kij­ken. Sluit nu je vin­gers weer en her­haal dit meer­de­re ke­ren. Zorg dat je met je ogen­op iets in de ver­te fo­cust.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.