Stuif­zan­den in Bra­bant

Gloss - - Lifestyle -

Voor een stuk­je woes­tijn­be­le­ving hoef je niet naar het bui­ten­land. De stuif­zan­den van Na­ti­o­naal Park Loon­se en Dru­nen­se Dui­nen heb­ben er na­me­lijk ook wel wat van weg. Wie lie­ver op een an­de­re ma­nier van iets ty­pisch Bra­bants ge­niet, kiest voor de La Trap­pe Fiets­rou­te. Op de­ze 33 ki­lo­me­ter lan­ge rou­te kom je de Ab­dij Ko­nings­hoe­ven te­gen plus nog 65 ca­fés met La Trap­pe in het as­sor­ti­ment. Proost!

Loon­se en Dru­nen­se dui­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.