The Gre­at Trail in Ca­na­da

Gloss - - Lifestyle -

In 1992 werd in Ca­na­da ge­start met een fiets­rou­te van de oost­kust naar de west­kust. En nu, 25 jaar la­ter, is hij ein­de­lijk af. De­ze kust-naar-kust rou­te is meer dan 20.000 ki­lo­me­ter lang en is daar­mee of­fi­ci­eel het lang­ste fiets­pad ter we­reld. Je ver­trekt van­uit New­found­land of Van­cou­ver en komt, na­dat je al­le pro­vin­cies hebt door­kruist, aan in Van­cou­ver of New­found­land. Au­to’s zijn niet toe­ge­staan dus dit is een be­le­ve­nis die al­leen voor de ech­te fiet­ser is weg­ge­legd. Meer in­for­ma­tie: www.the­gre­at­trail.ca

Het lang­ste ets­pad ter we­reld

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.