8 KI­LO ER AF

Gloss - - Lifestyle - www.new­fy­sic.nl

Of het nu is dat ik een vijf­tig­plus­ser ben, of dat ik te­veel wijn­tjes heb ge­dron­ken, of dat het ge­woon de hor­mo­nen zijn, ik ben in ie­der ge­val de af­ge­lo­pen maan­den een paar ki­lo aan­ge­ko­men. En die moe­ten er weer af. Niet al­leen om­dat Máxi­ma New­fy­sic heeft ‘ge­daan’, maar ook om­dat ik daar veel goe­de ver­ha­len en re­sul­ta­ten over ge­hoord heb, ben ik het ook gaan doen. New­fy­sic is een ver­ant­woor­de ma­nier van af­slan­ken met blij­vend re­sul­taat. Je krijgt in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding, een per­soon­lijk af­slank­plan en het past he­le­maal bij mijn le­vens­stijl. Ik ben er drie we­ken mee be­zig en ben al twee ki­lo kwijt. Ik houd je op de hoog­te. Wil je ook meer we­ten? Ga dan naar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.