Bub­bels & Boe­ren­kool

Gloss - - Lifestyle -

Naast het ma­ken van GLOSS ga ik van­af 3 sep­tem­ber een com­pleet nieuw tv pro­gram­ma pre­sen­te­ren op RTL4. Zo blij dat ik kan zijn met elk nieuw num­mer, zo blij ben ik met de naam van dit pro­gram­ma: Bub­bels & Boe­ren­kool. Een pro­gram­ma voor de mo­der­ne 40+ vrouw die ener­zijds van een beet­je gla­mour houdt en veel aan haar ui­ter­lijk doet, maar die ook goed be­seft dat er voor het ge­zin ’s avonds boe­ren­kool op ta­fel moet ko­men. Kort­om, al­les waar de­ze vrouw zich da­ge­lijks mee be­zig­houdt. Op de­ze pa­gi­na dus ook za­ken die mij be­zig hou­den, die ik leuk vind en wat ik aan het doen ben …

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.