TOT 10 JAAR TE­RUG: ETEN

Gloss - - Seks & Psyche -

De gro­te boos­doe­ner van het snel oud wor­den is het af­ne­men van de elas­ti­ci­teit van bloed­va­ten. Aan de vaat­wan­den kle­ven af­val­s­to en waar­door het bloed er slech­ter door­heen stroomt. Hier­door wor­den de or­ga­nen niet vol­doen­de van zuur­stof en voe­dings­s­to en voor­zien. Voor­zie je­zelf van maal­tij­den met meer­vou­dig on­ver­za­dig­de vet­ten, zij ver­ster­ken het car­di­o­vas­cu­lai­re sys­teem. Ook be­we­ging zorgt er­voor dat je bloed be­ter door­stroomt, dat de va­ten elas­ti­scher wor­den en het ver­ou­de­rings­pro­ces wordt on­der­drukt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.